เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายหลักของการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดัง

 

 


1. ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายหลักในการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง ก็คือค่าเช่า การเช่าโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า ซึ่งถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการทำอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้น โดยปกติแล้วจะคิดค่าเช่าตามหน่วยตารางเมตรต่อเดือนตามขนาดพื้นที่โรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ โดยปกติแล้วค่าเช่าจะยังไม่รวมค่าภาษี ค่าบริการ ค่านํ้าค่าไฟ และข้อตกลงการให้บริการต่าง ๆ

 

2. ค่ามัดจำ
โดยปกติแล้วการทำสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จะมีเงินมัดจำมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าเงินมัดจำจะอยู่ที่ 2-4 เดือนของค่าเช่า ซึ่งเงินมัดจำนี้ ผู้เช่าจะได้รับคืน เมื่อทำการเช่าจนครบกำหนดของสัญญา ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการต้องการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า แล้วโดยเรียกเก็บเงินมัดจำที่มีมูลค่าที่สูงจนเกินไปก็สามารถที่จะทำการต่อรองจำนวนเงินมัดจำให้เหมาะสมกับอาคารที่จะเช่าได้

 

3. เงินล่วงหน้า
ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรกหรือค่าเช่าล่วงหน้าเดือนสุดท้าย ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกิน 1-2 เดือนของค่าเช่า ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการโดนเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหลายเดือนเกินไป ก็สามารถทำการพูดคุยเพื่อขอลดจำนวนค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายได้ เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนที่ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้า ที่สามารถนำไปหมุนเวียนใช้ในธุรกิจนั่นเอง

 

4. ค่าภาษี
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าต้องต้องดำเนินการ หัก ณ ที่จ่าย และทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (หรือผู้ให้เช่า) ทุกครั้ง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป แต่หากเป็นค่าบริการ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า จะต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเป็นคนละอัตรากับค่าเช่า

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าโรงงาน และค่าเช่าโกดังคลังสินค้า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีค่าบริการอื่น นอกเหนือจากค่าเช่า เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบริการบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า หากผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แล้วล่ะก็ ค่าบริการนั้นต้องถูกนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 7

- อากรแสตมป์
ในการทำสัญญาเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า สัญญาเช่าต้องมีการติดอากรแสตมป์ถึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งค่าอากรแสตมป์นั้น จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 

5. ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
ผู้ประกอบการที่เช่าโรงงานเช่าโกดังหรือเช่าคลังสินค้าจะต้องจ่ายค่านํ้าและค่าไฟตามหน่วยของประปาและไฟฟ้าที่ใช้ไป โดยอัตราของค่านํ้าและค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่านั้นๆ ตั้งอยู่ เป็นผู้กำหนด เพราะฉะนั้นก่อนทำสัญญาเช่าหรือเลือกโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า ท่านผู้ประกอบการควรสอบถามอัตราค่านํ้าและค่าไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการนั้นๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

6. ค่าส่วนกลาง
ถ้าหากโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าของท่านผู้ประกอบการตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม หรือส่วนอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วจะมีค่าส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียม) ที่จะต้องจ่ายให้กับทางนิคมอุตสาหกรรม หรือส่วนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัย

 

          

 

 

อ้างอิง  :
- https://www.cbre.co.th/th/guides/thailand-industrial-typical-terms
- https://www.proindsolutions.com/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง