เช่าโกดัง

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายหลักของการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดัง

 

 


1. ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายหลักในการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง ก็คือค่าเช่า การเช่าโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า ซึ่งถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการทำอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้น โดยปกติแล้วจะคิดค่าเช่าตามหน่วยตารางเมตรต่อเดือนตามขนาดพื้นที่โรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ โดยปกติแล้วค่าเช่าจะยังไม่รวมค่าภาษี ค่าบริการ ค่านํ้าค่าไฟ และข้อตกลงการให้บริการต่าง ๆ

 

2. ค่ามัดจำ
โดยปกติแล้วการทำสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จะมีเงินมัดจำมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าเงินมัดจำจะอยู่ที่ 2-4 เดือนของค่าเช่า ซึ่งเงินมัดจำนี้ ผู้เช่าจะได้รับคืน เมื่อทำการเช่าจนครบกำหนดของสัญญา ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการต้องการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า แล้วโดยเรียกเก็บเงินมัดจำที่มีมูลค่าที่สูงจนเกินไปก็สามารถที่จะทำการต่อรองจำนวนเงินมัดจำให้เหมาะสมกับอาคารที่จะเช่าได้

 

3. เงินล่วงหน้า
ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรกหรือค่าเช่าล่วงหน้าเดือนสุดท้าย ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกิน 1-2 เดือนของค่าเช่า ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการโดนเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหลายเดือนเกินไป ก็สามารถทำการพูดคุยเพื่อขอลดจำนวนค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายได้ เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนที่ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้า ที่สามารถนำไปหมุนเวียนใช้ในธุรกิจนั่นเอง

 

4. ค่าภาษี
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าต้องต้องดำเนินการ หัก ณ ที่จ่าย และทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (หรือผู้ให้เช่า) ทุกครั้ง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป แต่หากเป็นค่าบริการ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า จะต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเป็นคนละอัตรากับค่าเช่า

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าโรงงาน และค่าเช่าโกดังคลังสินค้า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีค่าบริการอื่น นอกเหนือจากค่าเช่า เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบริการบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า หากผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แล้วล่ะก็ ค่าบริการนั้นต้องถูกนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 7

- อากรแสตมป์
ในการทำสัญญาเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า สัญญาเช่าต้องมีการติดอากรแสตมป์ถึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งค่าอากรแสตมป์นั้น จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 

5. ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
ผู้ประกอบการที่เช่าโรงงานเช่าโกดังหรือเช่าคลังสินค้าจะต้องจ่ายค่านํ้าและค่าไฟตามหน่วยของประปาและไฟฟ้าที่ใช้ไป โดยอัตราของค่านํ้าและค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่านั้นๆ ตั้งอยู่ เป็นผู้กำหนด เพราะฉะนั้นก่อนทำสัญญาเช่าหรือเลือกโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า ท่านผู้ประกอบการควรสอบถามอัตราค่านํ้าและค่าไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการนั้นๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

6. ค่าส่วนกลาง
ถ้าหากโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าของท่านผู้ประกอบการตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม หรือส่วนอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วจะมีค่าส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียม) ที่จะต้องจ่ายให้กับทางนิคมอุตสาหกรรม หรือส่วนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัย

 

          

 

 

อ้างอิง  :
- https://www.cbre.co.th/th/guides/thailand-industrial-typical-terms
- https://www.proindsolutions.com/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

INFINITE WAREHOUSE โกดังคลังสินค้า คุณภาพสูง สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติสูงสุด พื้นถนนโครงการคอนกรีต กว้างตั้งแต่ 13.10 เมตร พื้นอาคารยกสูงรับน้ำหนักได้ 2-3 ตัน (Floor Hardener) พร้อมอาคารสำนักงาน (Office) เริ่มต้นที่ 2 ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้ถึง 3 เฟส ระบบไฟ LED ทุกอาคาร รวมทั้งประตูม้วนไฟฟ้าและประตูอะลูมิเนียมอย่างดี พร้อมกับที่จอดรถส่วนตัว   063-525-4460

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า