เช่าโกดัง

 

 

 

 

วิธีการจัดวางผังโรงงานที่ดี ควรทำอย่างไร?

 

วางผังในโกดัง

 

 

 

1. การวางผังโรงงานที่ดีต้องเข้าถึงได้
การผลิต การบำรุงรักษาจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ดังนั้นการวางแผนผังโรงงานจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและคนงานเพียงพอที่จะสามารถเคล>ือนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างอิสระ

 

2. ต้องทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด
การเคลื่อนย้ายคือปัจจัยสำคัญในการทำงานภายในโรงงาน หากต้องการให้งานออกมามีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น การเคลื่อนย้ายจะต้องเป็นเส้นตรงเพื่อความประหยัดเวลา

 

3. ทำให้เกิดความสะดวกสบาย
การวางแผนผังโรงงานที่ดีจะต้องเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารแห่งนั้นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงสว่างอย่างเพียงพอ การระบายอากาศที่เหมาะสม และลดผลกระทบจากความร้อน เสียงการสั่นสะเทือน ฝุ่น ไอสารเคมี กลิ่น และปัจจัยรบกวนจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

 

4. ต้องสอดคล้องตรงตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
แผนผงั ของโรงงาน โกดังและคลังสินค้าจะต้องออกแบบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับพรบ.โรงงานโดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานเป็นหลัก

 


 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

อ้างอิง  :
- https://www.proindsolutions.com/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

INFINITE WAREHOUSE โกดังคลังสินค้า คุณภาพสูง สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติสูงสุด พื้นถนนโครงการคอนกรีต กว้างตั้งแต่ 13.10 เมตร พื้นอาคารยกสูงรับน้ำหนักได้ 2-3 ตัน (Floor Hardener) พร้อมอาคารสำนักงาน (Office) เริ่มต้นที่ 2 ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้ถึง 3 เฟส ระบบไฟ LED ทุกอาคาร รวมทั้งประตูม้วนไฟฟ้าและประตูอะลูมิเนียมอย่างดี พร้อมกับที่จอดรถส่วนตัว   063-525-4460

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า