เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

หลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน

 

วิธีการบริหารคลังสินค้า

 

 

การมีคลังสินค้าเพื่อสำรองสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลด ความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อกันได้ และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้

“อุปสงค์ (Demand)“ ของสินค้าคงคลัง คือ จุดเริ่มต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง เริ่มจากอุปสงค์ของลูกค้า (Customer Demand) เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องใช้หลักการพยากรณ์ โดยอุปสงค์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.อุปสงค์แ ปรตาม (Dependent Demand)
เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้าที่ใช้ต่อเนื่อง ในกระบวนการผลิต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงถ้าขาดวัตถุดิบประเภทนี้ เช่น ถ้าโรงงานประกอบสารเคมี มีสารเคมีขาดหายไปแม้แต่ชนิดเดียว ก็จะทำให้โรงงานหยุดทันที

2.อุปสงค์อิสระ (Independent Demand)
เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบชิ้นส่วน และสินค้าที่ไม่ใช้ต่อเนื่องในกระบวนการผลิต ส่วนมากจำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ถ้าไม่มีอาจจะเสียโอกาสในการขาย


จัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบการสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วยและด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดีต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและมีระบบเทคโนโลยี ,อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

สำหรับหลักการในการทำธุรกิจ Warehouse ลำดับแรกต้องเข้าใจสินค้าแต่ละชนิดเพื่อสามารถจัดการได้ อย่างเหมาะสมไม่ทำให้เกิดความเสียหายโดยนโยบายการวางแผนการทำงานขององค์กรจะเป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการคลังสินค้าและกำหนดกลยุทธ์ในการสต็อคสินค้า ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญหลักๆ ที่ทำให้บริษัทนั้นๆ สามารถผลิตสินค้าเพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

 


 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

อ้างอิง  :
–https://sites.google.com/site/shotfoordee/11-kar-brihar-cadkar-khlang-sinkha-ware-hose-xyangmi-matrthan

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง