เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

ต้นทุนหลักที่สำคัญกับการบริหารคลังสินค้าและโกดัง

 

ต้นทุนที่ใช้กับคลังสินค้า

 

 


1. ค่าเสื่อมคลังสินค้าหรือโกดัง
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนหลักตัวแรก คือค่าเสื่อมอาคารคลังสินค้าหรือโกดัง ซึ่งก็คือมูลค่าการก่อสร้างของคลังสินค้าหรือโกดังของท่าน แต่มีระยะเวลาที่ท่านสามารถใช้งานอาคารนั้น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วค่าเสื่อมคลังสินค้าตามหลักของบัญชีจะคิดอยู่ที่ 20 ปี

 

2. ค่าเช่าคลังสินค้าหรือโกดัง
ในกรณีที่ท่านผู้ประกอบการไม่ได้สร้างคลังสินค้าหรือโกดัง แต่เลือกใช้เป็นการเช่าคลังสินค้าหรือเช่าโกดังแทน กรณีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมอาคาร แต่ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนหลักจะกลายเป็นค่าเช่าคลังสินค้าหรือค่าเช่าโกดังแทน ซึ่งโดยปกติแล้วค่าเช่าโกดังคลังสินค้าจะจ่ายเป็นรายเดือน สามารถคำนวนหาค่าเช่าที่ต้องจ่ายต่อปีได้ โดยการนำค่าเช่าต่อเดือนคูณด้วยจำนวน 12 เดือน

 

3. ค่าเสื่อมของอุปกรณ์สำนักงานและค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ พรินท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ที่สำหรับไว้ใช้ในหน่วยงานคลังสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะคิดค่าเสื่อมอยู่ที่ 3-5 ปีแล้วแต่บัญชีของแต่ละบริษัท ซึ่งต้องนำมาร่วมคำนวณเป็นต้นทุนของโกดังหรือคลังสินค้าด้วย

 

4. ค่านํ้า ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต
ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า และค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ถือเป็นอีกหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของคลังสินค้า โดยเฉพาะบางคลังสินค้าที่มีระบบห้องเย็นหรือมีการทำงานเป็นกะแบบ 24 ชั่ว โมง ยิ่งทำให้ค่านํ้าและค่าไฟมีอัตราการใช้ที่สูงตามไปด้วย ค่านํ้าและค่าไฟฟ้าสามารถนำมาคำนวณได้โดยการรวบรวมค่านํ้าและค่าไฟฟ้าที่คลังสินค้าใช้จริงในแต่ละเดือน นำมารวมคำนวณเป็นต้นทุนคลังสินค้าแบบรายปี

 

5. ค่าประกันภัยในคลังสินค้า
บริษัทโดยส่วนใหญ่ที่มีคลังสินค้าจะมีการทำประกันภัยทั้งสำหรับสินค้าคงคลังและสำหรับอาคารคลังสินค้า ซึ่งค่าเบี้ยประกันทั้งสองประเภทนี้นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน สำหรับคลังสินค้า โดยปกติแล้วเบี้ยประกันอาคารและสินค้าคงคลังจะชำระเป็นรายปี ส่วนค่าเบี้ยจะมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับทุนประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ตามแต่ตกลงกับบริษัทประกันภัย

 

     

 

 

อ้างอิง  :
- http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/Logistics/Binder%204.pdf
- https://www.proindsolutions.com/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง