เช่าโกดัง

 

 

 

 

คลังสินค้าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

 

ห้องควบคุมอุณหภูมิ

 

 


Chilling Room ห้องเย็น คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิตํ่า แต่ต้องไม่ตํ่าถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วยอุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สาหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย (perishable food) เช่น เนื้อสัตว์ ,อาหารทะเล,นํ้านมดิบ,ผกั และผลไม้ เป็นต้น

 

ประเภทของห้องควบคุมอุณหภูมิ

ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)
มีไว้สาหรับลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส

ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)
มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้า ซึ่งสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยส่วนใหญ่อุณหถูมิจะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)
มีไว้สาหรับลดอุณหภูมิและเก็บ สินค้าในช่วงเวลานานๆที่อุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ เช่น ปลาแช่ แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส

้ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศ ภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด หรือ ห้องเก็บที่มีอุณหภูมิตํ่าๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)
มีไว้สำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า


โดยจะสรุปได้ว่า
ประโยชน์จากคลังสินค้าแบบเย็นจะช่วยในการชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค , ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage) ,ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์และชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี อีกทั้งยังช่วยเป็นการถนอมคุณภาพของสินค้าไม่ให้เกิดการเน่าเสียที่ส่งผลให้เสียต้นทุนในด้านการจัดเก็บและด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าอีกด้วย

 

        

ห้องควบคุมอุณหภูมิ

 

 

อ้างอิง  :
รายงานการนำเสนอของนักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

INFINITE WAREHOUSE โกดังคลังสินค้า คุณภาพสูง สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติสูงสุด พื้นถนนโครงการคอนกรีต กว้างตั้งแต่ 13.10 เมตร พื้นอาคารยกสูงรับน้ำหนักได้ 2-3 ตัน (Floor Hardener) พร้อมอาคารสำนักงาน (Office) เริ่มต้นที่ 2 ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้ถึง 3 เฟส ระบบไฟ LED ทุกอาคาร รวมทั้งประตูม้วนไฟฟ้าและประตูอะลูมิเนียมอย่างดี พร้อมกับที่จอดรถส่วนตัว   063-525-4460

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า