เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

คลังสินค้าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

 

ห้องควบคุมอุณหภูมิ

 

 


Chilling Room ห้องเย็น คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิตํ่า แต่ต้องไม่ตํ่าถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วยอุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สาหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย (perishable food) เช่น เนื้อสัตว์ ,อาหารทะเล,นํ้านมดิบ,ผกั และผลไม้ เป็นต้น

 

ประเภทของห้องควบคุมอุณหภูมิ

ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)
มีไว้สาหรับลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส

ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)
มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้า ซึ่งสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยส่วนใหญ่อุณหถูมิจะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)
มีไว้สาหรับลดอุณหภูมิและเก็บ สินค้าในช่วงเวลานานๆที่อุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ เช่น ปลาแช่ แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส

้ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศ ภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด หรือ ห้องเก็บที่มีอุณหภูมิตํ่าๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)
มีไว้สำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า


โดยจะสรุปได้ว่า
ประโยชน์จากคลังสินค้าแบบเย็นจะช่วยในการชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค , ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage) ,ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์และชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี อีกทั้งยังช่วยเป็นการถนอมคุณภาพของสินค้าไม่ให้เกิดการเน่าเสียที่ส่งผลให้เสียต้นทุนในด้านการจัดเก็บและด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าอีกด้วย

 

        

ห้องควบคุมอุณหภูมิ

 

 

อ้างอิง  :
รายงานการนำเสนอของนักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง