เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

มารู้จักความสูญเปล่า 8 wastes เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการคลังสินค้า

 

8 wastes

 

 

ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes (7+1 wastes) คือ แนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชนิด ไว้ ดังนี้

ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
การผลิตมากเกินไป ทำให้มีการใช้วัตถุดิบและแรงงานเกินความจำเป็น เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตขั้นสุดท้ายและยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง

ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)
การผลิตของเสีย หมายถึง การสูญเสียคุณค่างาน เสียเวลา เสียวัตถุดิบ และยังเป็นการเพิ่มงานในการผลิตหรือการแก้ไขงานใหม่

ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)
การรอคอย หรือความล่าช้า เกิดจากสาเหตุต่างๆ กัน เช่น ความล่าช้าของการส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน การใช้เวลานานในการติดตั้งเครื่องจักรกระบวนการขาดความสมดุลอันเนื่องจากการวางแผนการผลิตไม่ถูกต้อง

ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-process)
การสะสมวัตถุดิบไว้จำนวนมากแล้วใช้ไม่ทัน ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาต้องเสียค่าใช้จ่าย ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย เสียเวลาทำงาน และเสียทรัพยากรอื่นๆ

ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
การใช้แรงงานขนส่งของเป็นระยะไกลๆ ในการทำงาน การเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร การขนส่งเป็นการสูญเสียที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของสินค้า

ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
ความสูญเสียอาจเกิดจากการไม่ได้ดูแลรักษาเครื่องจักร การทำงานด้วยมือที่มีการข้ามขั้นตอนการทำงานเครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ำ

ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง การทำงานกับเครื่องมือหรืดอุปกรณ์ที่มีขนาดนําหนักหรือสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย
ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)

ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)
มักเกิดจากการขาดความใสใจในการคัดเลือกคนงาน ใช้คนไม่ถูกกับงานและหน้าที่ หรือละเลยในเรื่องการฝึกอบรม พัฒนาแรงงาน รวมไปถึงการที่พนักงานเข้าและออกถี่เกินไปด้วย

สรุปได้ว่า
ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes นั้น มักจะเกิดจากการที่ใช้กำลังคนหรือใช้กำลังทรัพยากรมากจนเกินจำเป็น จึงอาจจะก่อให้เกิดมูลค่าหรือเกิดต้นทุนในระหว่างการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประการธุรกิจก็ควรที่จะทำการศึกษาข้อมูลที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้หรือหาวิธีแนวคิวมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำธุรกิจของตน

 

 

                                                                                                                                                 

อ้างอิง  :
-https://www.logisticafe.com/2009/08/7-wastes-to-eliminate/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง