เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง

 

 

เช่าโกดัง

 

 

 

 

7 ข้อดีของจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JUST-IN-TIME)

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

 

JIT คือ ระบบวิธีการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งลดการผลิตที่เกินความจำเป็น โดย JIT นั้นจะเป็นการผลิตให้กับลูกค้า โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกำหนดจำนวนการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต โดยสิ่งของหรือบริการที่ผลิตในแต่ละขั้นตอนจะมีจำนวนพอดี สำหรับงานนั้น และไม่ต้องเสียเวลาหยุดชะงักจากการรอสิ่งของจากกระบวนการก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้ไม่มีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นในรูปของวัตถุดิบ (Raw Material) งานระหว่างทำ (Work In Process) และสินค้า
สำเร็จรูป (Finished Goods) กลายเป็นศูนย์

 

ประโยชน์จากการปรับใช้ มีดังนี้


1. ลดค่าใช่จ่ายสำหรับการสั่งวัตถุดิบ
“เงินสด” ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการจะใช้ไปสำหรับการซื้อวัตถุดิบในการผลิต และใช้เวลานานในการขายให้กับลูกค้า หรือรอเก็บเงินจากลูกค้า ทำให้ขาดกระแสเงินสด ดังนั้นการผลิตแบบ JIT จะเข้ามาลดค่าใช้จ่าย สำหรับเงินที่ถูกใช้ไปจำนวนมากกับวัตถุดิบ

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

2. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าคงคลัง
ในการใช้วิธีการผลิตแบบ JIT จะช่วยลดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า เนื่องจากการผลิตที่ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้จำนวนผลิตมานั้นไม่เหลือหรือเหลือน้อย โดยในบริษัทที่ปรับวิธีการผลิตแบบ JIT ไปใช้สามารถลดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าได้ 90 % ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากสินค้าคงเหลือได้มาก

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

3. ลดพื้นที่สำหรับเก็บสินค้า
เมื่อการผลิตแบบ JIT ทำให้การผลิตไม่เหลือสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า อีกหนึ่งสิ่งที่ลดลงตามไปด้วย คือ การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า โดยจากเคสบริษัทในประเทศอังกฤษ ได้ใช้วิธีการผลิตแบบ JIT ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้ 33 % จากการมีสินค้าคงคลังที่ลดลง ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เพิ่มเติม

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

 

4. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ในการผลิต
เมื่อจำนวนสินค้าที่ผลิตผ่านกระบวนการผลิตแบบ JIT ดังนั้นสินค้าที่ผลิตออกมามีจำนวนไม่มาก โดยทำให้เราสามารถเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในราคาที่ถูกลงมาได้ และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่หนักและมีค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้ และสามารถวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในซ่อมบำรุงภายหลังได้

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

5. ลดระยะเวลา Lead Time
เรื่องของการลดระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยเนื่องจากการมี Supplier ที่พร้อมส่งของให้ตามการซื้อขาย ทำให้ทางบริษัทมีของที่พร้อมกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้หากลูกค้าต้องการสินค้า หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้า ก็พร้อมสำหรับการผลิตอยู่ตลอด และไม่พลาดโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

6. เพิ่มคุณภาพของสินค้า
ด้วยการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและมีจำนวนต่อครั้งที่ผลิตไม่เยอะมาก ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ทำการผลิตได้ดีขึ้น ทำให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมานั้น มีคุณภาพที่สูงกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม เพราะการผลิตแบบดั้งเดิมจะเป็นการผลิตแบบ Mass Production มากกว่า(การผลิตเน้นจำนวนมาก) โดยคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ JIT มีคุณภาพดีขึ้น 25 %

 

จัดสินค้าให้ทันเวลา

 

7. เพิ่มความสามารถในการผลิต
การผลิตแบบ JIT นั้น เป็นการผลิตแบบทันเวลาทันที ที่่มีลูกค้าต้องการสินค้า ดังนั้นทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ JIT มีความสามารถในการผลิตที่ค่อนข้างสูง เพราะมีวัตถุดิบและเครื่องจักรที่พร้อมเสมอต่อความต้องการของลูกค้า โดยใช้เวลาไม่นาน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องรอ Lead time หรือ ขั้นตอนอื่นๆที่อาจจะทำให้เสียเวลา

                                                                                                                   
จัดสินค้าให้ทันเวลา
                              

อ้างอิง  :
-https://toyokoh.co.th/what-is-just-in-time-production/

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

โกดังสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า                                

 

 

OUR COMPANY GROUP
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT SIAM GRASS INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME

 

เช่าโกดัง
เช่าโกดัง
เช่าโกดังคลอง3
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 71
เช่าโกดังคลอง4 ลำลูกกา 69
เช่าโกดังรังสิต-นครนายก
เช่าโกดัง
เช่าโกดัง