เช่าโกดัง

 

 

 

 

โรงงาน 4.0 Smart Factory คืออะไร?

 

โรงงาน 4.0

 

 

โรงงาน 4.0 Smart factory คืออะไร?
โรงงานที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงาน 4.0 หรือเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) คือการนำระบบปัญญาประดิษฐอัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน เช่น ระบบควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างให้สอดคล้องกับเวลาทำงาน ระบบความปลอดภัยที่จะมีการแจ้งเตือนไปยังผรูั้กษาความปลอดภัยหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผลิตเพื่อลดภาระงานของแรงงานมนุษย์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การผลิตมากยิ่งขึ้นด้วย

ปัญหาโรงงาน Smart Factory กับแรงต่อต้านจากพนักงาน
หลายคนอาจเคยกังวลว่าหากมีการนำระบบ AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานแล้วจะเกิดแรงต่อต้านจากพนักงานเดิม แต่อันที่จริงทั้งแรงงานมนุษย์และ AI สามารถทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการอย่างเราต้องสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ AI หรือควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้ โดยให้พนักงานทุกคนในโรงงานมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละคน การฝึกอบรมนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของโรงงาน 4.0 ได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อตัวพนักงานเองในอนาคตอีกด้วย

สถานการณ์โรงงาน Smart factory ในประเทศไทย
จากผลวิจัยของสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี เผยว่า มีผู้ประกอบการร้อยละ 15 เท่านั้นที่นำระบบ AI และหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงาน ส่วนผู้ประกอบการอีกร้อยละ 85 ที่เหลือแม้จะมีศักยภาพแต่ก็อาจต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปีในการพัฒนาไปสู่ระบบ Smart Factory


 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

อ้างอิง  :
- http://itthirittechnology.com/Smart%20Factory.html

 

 

 

 

 

 

 

เช่าโกดัง โกดังให้เช่า เช่าเช่าคลังสินค้า เช่าโกดังลำลูกกา เช่าโกดังเก็บของ  เช่าโกดังรังสิต ปทุมธานี

 

 

INFINITE WAREHOUSE โกดังคลังสินค้า คุณภาพสูง สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สัมผัสกลิ่นไอ ธรรมชาติสูงสุด พื้นถนนโครงการคอนกรีต กว้างตั้งแต่ 13.10 เมตร พื้นอาคารยกสูงรับน้ำหนักได้ 2-3 ตัน (Floor Hardener) พร้อมอาคารสำนักงาน (Office) เริ่มต้นที่ 2 ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ขยายได้ถึง 3 เฟส ระบบไฟ LED ทุกอาคาร รวมทั้งประตูม้วนไฟฟ้าและประตูอะลูมิเนียมอย่างดี พร้อมกับที่จอดรถส่วนตัว   063-525-4460

 

 

 

 

 

 

เช่า โกดัง ราคาถูก

- โกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า คลองหลวง โรงงานให้เช่า ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า ย่าน รังสิต นครนายก บริเวณ รังสิต ธัญญะ คลอง3 
- เช่าโกดัง เช่าที่เก็บของ โกดัง ลอฟท์ ( Loft Antique Design)
- เช่าโรงงาน มินิแฟ็คทอรี่ (mini factory) รังสิต ปทุมธานี
- โกดัง คลังสินค้า เช่า รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา นครนายก คลองหลวง
- เช่าคลังสินค้า เช่าโรงงาน
- โกดังเช่า คลังสินค้าเช่า ทันสมัยสูงสุด รังสิต ธัญญะ ปทุมธานี
- โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า ราคาถูก สวยงาม
- โกดังทันสมัย พร้อมออฟฟิตในตัว 2 ชั้น
- โกดัง โรงงาน ย่าน รังสิต ธัญญะ ลำลูกกา
- เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คุณภาพสูง ที่จอดรถ พร้อม สำหรับเปิด หน้าร้าน
- โรงงาน คลังสินค้าเช่าใกล้ สาธารณูปโภค ง่าย ต่อการจัดเก็บสินค้า ติดต่องาน
- Mini Factory for rental / Warehouse for Rental / Factory for rental
- โกดังเช่า โรงงานเช่า ถนนสาธารณะ ใหญ่ เข้าออกได้สองทาง รังสิต นครนายก69 และ ถนน สาธารณะ กว้าง20เมตร

 

โกดังให้เช่า รังสิต โกดังให้เช่า โกดัง เช่าโกดัง โกดัง โกดัง คลังสินค้า เช่าโรงงาน เช่าโรงงานขนาดเล็ก โรงงานเช่า โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้าให้เช่า คลังสินค้า เช่าคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า ลำลูกกา ค่าเช่าคลังสินค้า